Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ: 1. Είδη Στοματοπροσωπικού ΠόνουΕισαγωγή  

Ο πόνος βασανίζει τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξης του. Βασανίζει όλες τις ηλικίες  , και τα δύο φύλα και όλες τίς φυλές διαχρονικά.
Ταυτόχρονα  είναι πρόνοια και εύνοια της φύσεως.

Αυτή ή πρόνοια  προειδοποιεί τον άνθρωπο  ότι κάτι κακό συμβαίνει εξωτερικά ή εσωτερικά τοπικά ή γενικά στο σώμα του  και το οποίο προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον οργανισμό.
 Το αίτιο μπορεί να είναι εξωτερικό ή εσωτερικό, Σκοπός του πόνου η κινητοποίηση του ανθρώπου για αποφυγή του εξωτερικού παράγοντα που προκαλεί τον πόνο (πχ κάτι καυτό που τον καίει και του προκαλεί πόνο ). Επίσης τον κινητοποιεί στην σημερινή εποχή για την προσφυγή του διαχρονικά σε μέσα και τρόπους απαλλαγής του απ’ αυτόν.
Στα τελευταία 3.500 χρόνια προσφεύγει σε πρόσωπα ειδικευμένα στο να απαλλάσσουν τον άνθρωπο από τον πόνο και την θεραπεία του από το αίτιο που τον προκαλέι.
Οι μάγοι – θεραπευτές στην αρχή και μετά τον Ιπποκράτη οι Ιατρική μέσω των λειτουργών της ιεχαν και έχουν σκοπό στήν μείωση ή και απαλλαγή του ανθρώπου  από τον πόνο δια της θεραπείας. Ταυτόχρονα ή  σε δεύτερο σκοπό η “διόρθωση” της βλάβης  του οργανισμού.  Ο       οδοντόπονος πάντα βασάνιζε τον άνθρωπο λόγω του  τρόπου κατασκευής και λειτουργίας  της στοματικής
Πρωταρχικός σκοπός του Οδοντιάτρου , αν και δεν έχει αναγνωρισθεί επαρκώς  και δεν αμείβεται επίσης γι’ αυτό  , είναι  η απαλλαγή του ασθενούς από τον βασανιστικό πόνο .
Ευχής έργον θα ήταν ο πόνος να υπήρχε πάντα , πριν την εμφάνιση κάποιας ασθένειας και δημιουργία ανήκεστου βλάβης στον οργανισμό.
Ο πόνος στην  στοματική κοιλότητα  και στην περιοχή γύρω από αυτή προέρχεται από τα σκληρά και τα μαλακά στοιχεία αυτής.
Όταν λέμε σκληρά στοιχεία εννοούμε  τα οστά και τα δόντια.
Μαλακά στοιχεία είναι τα τά ούλα , ο βλεννογόνος  καθώς και τα διάφορα όργανα της περιοχής Πχ  Γλώσσα , χείλη, παρειά , μύες, δέρμα, σιαλογόνοι αδένες , οι πολφοί των δοντιών καθώς και τα μικρότερα επιμέρους μαλακά στοιχεία.
Κάθε καταστροφή  ή βλάβη των ανωτέρω  προκαλεί πόνο στην αρχή της βλάβης ή και μετά την καταστροφή.

Είδη Στοματοπροσωπικού Πόνου


Ο πόνος στην στοματική κοιλότητα μπορεί να χωρισθεί στα εξής είδη  :
Α) Οδονταλγία (Οδοντόπονος) λόγω Πολφικής Βλάβης (Πολφικός Πόνος) .
Β) Πόνος λόγω βλάβης Περιακρορριζικών Ιστών.
Γ) Πόνος λόγω βλάβης Περιοδοντικών Ιστών.
         Δ) Ειδικές Οδονταλγίες. (Αεροδονταλγία -Οδονταλγία του βυθού- Οδονταλγία μη οφειλομένη σε δόντια
Ε) Πόνος στα μαλακά μόρια και όργανα.
Ζ) Πόνος από τοπικές και γενικές ασθένειες
Η) Πόνος από Ίατρογενή  αίτια σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς.
Θ) Πόνος από άλλα αίτια.

Εν συνεχεία  αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε πριν  μπούμε στα είδη, τον εντοπισμό και την ανάλυση των διαφόρων ειδών  των πόνων.

1.          Πόνος στα γλυκό, ζεστό , κρύο δεν υπάρχει σε απονευρωμένα δόντια. Μερικές φορές σε ατελείς απονευρώσεις μπορεί να υπάρχει και πόνος στο ζεστό λόγω διαστολής των υπαρχόντων αερίων.
2.           Ο πόνος δεν  μπορεί ν’ αντανακλά από την αριστερή πλευρά  στην  δεξιά ή το αντίθετο.


3.          Μη δίνεται σημασία σε πόνο χωρίς περιοδικότητα , σταθερότητα ή αιτιολογία Π.χ. Αν κάποια στιγμή πονέσει κάποιο δόντι χωρίς αιτία και δεν επαναληφθεί και δεν έχει μεγάλη ένταση αγνοήστε τον .Οταν πάτε στον Οδοντίατρο προσπαθήστε να θυμηθείτε τον πόνο αυτόν για ένα έλεγχο καλού – κακού.
4.          Εάν ένας πόνος εμφανισθεί ξανά προσπαθήστε να θυμηθείτε τι είναι αυτό και πότε το προκάλεσε .(Δάγκωμα, γλυκό, ξινό, πίεση, κρύο, ζεστό , νύχτα κλπ) . Προσπαθήστε να αναπαράξετε τις συνθήκες υπό τις οποίες προεκλίθη ό πόνος πχ φάτε πάλι κάτι γλυκό ή ζεστό από την ίδια πλευρά του στόματος και αν εμφανισθεί ο ίδιος πόνος τότε υπάρχει πρόβλημα και δεν απομένει παρά η μετάβαση    στον Οδοντίατρο για την λύση του γρίφου.
5.          Εάν υπάρχει ένας πόνος σταθερός , συνεχής ο οποίος συνεχίζει ν’ αυξάνεται με τον χρόνο , μην τον αφήσετε  να συνεχίζει την ύπαρξη του διότι κάτι συνυπάρχει και χρειάζεται διερεύνηση για να μην εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό.
6.          Πόνος από ένα αίτιο το οποίο είναι προφανές καλό είναι αίρεται το αίτιο πριν εξελιχθεί σε κάτι σοβαρότερο . πχ Εάν μια οδοντοστοιχία «κτυπάει» ή ένα σπασμένο δόντι ή σφράγισμα , έχει κάνει πληγή στον βλεννογόνο , στην παρειά ή στην γλώσσα τότε πρέπει να αρθεί το αίτιο διαφορετικά αυτό το μηχανικό αίτιο μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη καρκίνου στο συγκεκριμένο  σημείο.
7.          Πόνος που εισέρχεται αιφνιδιαστικά θορυβωδώς (Ιδιαίτερα οξύς για λίγο  χρονικό διάστημα )  συνήθως δεν υποκρύπτει κάτι σοβαρό πέραν από κάποιο σοβαρό οδοντικό πρόβλημα.
8.          Μην καλύπτεται έναν πόνο , σε κάποιο σημείο ή δόντι,  με αναλγητικά,  για μεγάλο διάστημα. Πιθανώς ή συνεχής ύπαρξη του πόνου   μπορεί να υποκρύπτει ένα μεγάλο πρόβλημα αν αφεθεί στον χρόνο χωρίς διερεύνηση.
9.          Συνήθως ο  πόνος ο ποίος αντανακλάται σε περιοχές μακριά από την περιοχή των δοντιών όπως μέτωπο, μάτι, μύτη, κρόταφος, αυτί , λαιμός κλπ τότε μάλλον ο πόνος είναι αντανακλαστικός από ζωντανό μεν αλλά άρρωστο δε  δόντι.
10.       .Όπως ο πόνος στο αυτί , στο μάτι , στο κρανίο και  στα οστά έτσι και ο  πόνος των δοντιών είναι πολύ δυνατός και ανυπόφορος.
Τα  προβλήματα  των φλεγμονωδών διεργασιών  σε αυτές τις περιπτώσεις ,    είναι ότι ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει η φλεγμονή είναι ανελαστικός , οπότε τα νεύρα πιέζονται από την αύξηση της πίεσης και γι’ αυτό πονάνε. (Απλή εξήγηση για να μην μπούμε σε πιο δύσκολες ερμηνείες  διότι είτε πρόκειται για πρόβλημα ζωντανού δοντιού(πολφίτιδα)  ή για πρόβλημα  μέσα στο οστού της γνάθου (πχ αποστήματα, πολλές παθολογικές  διεργασίες )

Κριτσωτάκης Σταύρος
Χειρ. Οδοντίατρος

Κριτσωτάκη Μαρία Ειρήνη
Φοιτ. Οδοντιατρικής ΣχολήςΥ.Γ. Στις επόμενες αναρτήσεις θα γίνει αναλυτική αναφορά στα  διάφορα είδη των πόνων , στα σημεία και στις περιοχές αντανακλάσεως , ο τρόπος αντιμετώπισης του , πίνακες αναφοράς ειδών  και σημείων εντοπισμού του πόνου  και τι πιθανά αίτια και πολλά άλλα .
Ιδού ένα δειγμα από τα γραφικά (πάνω απο 40 ιδιοκατασκευάσματα). που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση ,οσο πιο απλά γίνεται , ο οδόντόπονος . 
Αυτός ο τόσος βασανιστικός αλλα και τόσο αναγκαίος.

Σημεία αντανάκλασης του πολφικού πόνου  στο αριστερό ημισυ του προσώπου του ασθενούς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.