Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ    ΤΩΝ    ΔΟΝΤΙΩΝ:ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ                        Εισαγωγή

  Εξαγωγή θα μπορούσαμε να πούμε είναι ή ανώδυνη           αφαίρεση από το στόμα δοντιού ή ρίζας με την μικρότερη κάκωση των γύρω ιστών έτσι ώστε να μην έχομε επιπλοκές και ή πληγή να επουλωθεί το ταχύτερον.

                       Ενδείξεις 

    Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι κάνομε εξαγωγή δοντιών ή ριζών εφ΄όσον μας εμποδίζουν ή είναι άχρηστα  ή μας δημιουργούν πρόβλημα οποιαδήποτε  μορφής και δεν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή θεραπείας να διορθωθούν.
   Πιο αναλυτικά θα λέγαμε ότι ενδείκνυται ή θα λέγαμε και επιβάλλεται  εξαγωγή στις πιο κάτω περιπτώσεις.

     Α. Νεογιλά δόντια

   1. Οταν έχει αρχίσει να ανατέλλει ό μόνιμος διάδοχος ή παρεμποδίζεται ή ανατολή ενός μονίμου δοντιού.
   2. Οταν έχει καταστραφεί ή μύλη καί δέν επιδέχεται ενδοδοντική θεραπεία. Εδώ εξαιρείται ό δεύτερος νεογιλός γομφίος ώστε να μήν δημιουργηθεί στό  μέλλον πρόβλημα ελλείψεως χώρου καί επομένως ορθοδοντική ανωμαλία.
       3.    Γιά Ορθοδοντικούς λόγους.

       Β. Μόνιμα δόντια

     1.   Όταν είναι αίτιο για ερεθισμό, πόνο , πρήξιμο , πυρετική κίνηση καί ταλαιπωρία , για ακρορριζικές  ή περιοδοντικές αλλοιώσεις  ή οξείες φλεγμονές ή φλεγμονές στο Ιγμόρειο ή υπάρχει  απορρόφηση τής ρίζας ή  κοκκίωμα ή κύστη ή προκαλεί τοπική επουλίδα επί μακρύ χρονικό διάστημα ή ερεθισμό τών  μαλακών  ιστών καί τής   γλώσσας καί αποκλείεται παρατεταμένη θεραπευτική αγωγή.
        2.              Γιά ορθοδοντικούς λόγους.
   3.  Οταν είναι άχρηστο ή κακής πρόγνωσης  λόγω εκτεταμένης  τερηδόνας ή κατάγματος ή θέσεως  , κλίσεως ,        μεγέθους, κινητικότητας, υποπλασίας , διάβρωσης, αποτριβής , ή είναι υπεράριθμο , έγκλειστο , ημιέγκλειστο ή μεγάλης υπερέκφυσης λόγω ελλείψεως ανταγωνιστού ή  παρεμποδίζει τήν κανονική σύγκλειση τών δύο φραγμών ή υπάρχει αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας με  συνεχή οξεία ακρορριζική φλεγμονή ή έχομε  νεοπλασίες, κατάγματα γνάθων, μελλοντικές ακτινοβολίες κ.λ.π.  

             Προεγχειρητική Αγωγή

1. Καλό είναι να ακολουθήσομε ορισμένες οδηγίες πρίν ακόμη φτάσομε στο Ιατρείο για την εξαγωγή.Ενημερώσετε μας για τό ιατρικό σας ιστορικό , πρίν τήν επέμβαση ώστε άν χρειασθεί νά γίνη προετοιμασία π.χ. Ελεγχος  σακχάρου σέ ικανοποιητικό επίπεδο, έλεγχος τής πιέσεως, αιματοκρίτου, πήξεως του αίματος  κ.λ.π.
2. Ενημερώσετε μας για οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε και αναφέρετε το γεγονός στον Γιατρό πού σας  παρακολουθεί σε  περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων , ώστε αν χρειασθεί να γίνει αλλαγή της θεραπείας ή της φαρμακευτικής αγωγής.
3. Λήψις ηρεμιστικών, αντιβιοτικών, αντιφλεγμονωδών  ή άλλων φαρμάκων πρίν τήν επέμβαση μόνο κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν γιατρό.
4.  Η λήψις ενός αναλγητικού (πλήν ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ),15-30 λεπτά πρίν, βοηθάει.
5.   Αποφύγετε τό κάπνισμα τουλάχιστον γιά 2 ώρες πρίν.
6.   Λήψις ελαφράς τροφής 2-3 ώρες πρίν.
7. Η πολύ καλή υγιεινή τού στόματος τίς 2 προηγούμενες  ημέρες  είναι επιβεβλημένη.
8.   Η χρήση ενός δυνατού αντισηπτικού μισή ώρα πρίν βοηθάει.
9.  Ντύσιμο χαλαρό καί βέβαι όχι ανοικτόχρωμο γιά τόν φόβο τού λεκέ.
10.  Ο καλός καί αρκετός ύπνος τήν προηγουμένη τό βράδυ είναι απαραίτητος.
11.  Η προσέλευσις όχι νωρίτερα από 5 λεπτά.
12. Αν προβλέπεται δύσκολη επέμβαση νά έχετε εξασφαλίσει  ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή ΤΑΧΙ.
13. Ατομα μέ βεβαρημένο  Ιατρικό ιστορικό καλό είναι νά συνοδεύονται.
14.  Οι επεμβάσεις γίνονται κατά κανόνα πρωί , ώστε να είναι δυνατή αντιμετώπιση κάθε πιθανής μικρής ή μεγάλης επιπλοκής.

         Τεχνική

1.    Ακτινογραφία άν χρειάζεται.
2.    Αναισθησία τοπική ή στελεχιαία.
3.         Αντισηψία τής περιοχής.
4.       Αποκόλληση τών ούλων γύρω από τό δόντι.
5. Αν χρειάζεται δημιουργείται χειρουργικός κρημνός (Aποκόλληση μαλακών ιστών) γιά ευκολότερη προσπέλαση στό χειρουργικό πεδίο.
6.  Εξαγωγή τού δοντιού ή τής ρίζας μέ βοήθεια οδοντάγρας ή μοχλών κ.λ.π.
7.   Ελεγχος τής αιμορραγίας.
8.   Περιποίηση τού τραύματος.
9.   Ραφή τού τραύματος άν χρειάζεται.
10. Τοποθέτηση γάζας γιά τόν έλεγχο τής αιμορραγίας διά πιέσεως.

          Επιπλοκές

Διάφορες επιπλοκές μπορούν νά συμβούν κατά τήν διάρκεια μίας  εξαγωγής, επιπλοκές πού είναι αρκετά συνηθισμένες στήν καθ'ημέρα πράξη.
Αυτές  μπορεί νά συμβούν λόγω διαφόρων αιτιών όπως:   
 α. Εκτεταμένου τερηδονισμού τού πρός εξαγωγή δοντιού.
 β. Γειτνίαση μέ ορισμένα ανατομικά στοιχεία (π.χ. Ιγμόρειο άντρο, μεγάλα  νεύρα καί αγγεία κ.λ.π.).
γ. Ηλαττωμένη ορατότητα λόγω αδυναμίας ικανοποιητικής διανοίξεως τού στόματος, μεγάλη γλώσσα, σιελόρροια, αιμορραγία, δύσκολη θέση κ.λ.π.
δ. Υπαρξη εκτεταμένης κύστεως ή αιμαγγειώματος ή αποστήματος.
ε.   Κίνηση τού ασθενούς.
ζ.    Στενότης τού χώρου.
η. Εκτεταμένη καταστροφή τού φατνιακού οστού λόγω κύστεως ή περιοδοντικής βλάβης.
θ.  Ανωμαλία ώς πρός τό σχήμα, τήν θέση ή τό μέγεθος τού  δοντιού ή  των ριζών ή τών  υποκειμένων ιστών.
ι. Συνοστέωσις τής ρίζας.
κ. Παλιά ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωσις).
λ. Υπαρξη οξείας φλεγμονής.
μ. Χαλαρή πρόσφυση τών παρακειμένων δοντιών.
ν. Μεγάλη πυκνότητα τού φατνιακού οστού.
ξ. Ισχυρή πρόσφυση τού δοντιού.
ο. Κακή στοματική υγιεινή.
π. Υπάρχουσες ασθένειες τοπικές ή γενικές.     
ρ. Λήψη ορισμένων φαρμάκων.
σ. Φόβος ή έλλειψις ψυχραιμίας τού ασθενούς.
τ. Διάφορες πιό σπάνιες αιτίες.

Επιπλοκές πού μπορεί νά συμβούν είναι:
α.     Κάταγμα τού δοντιού ή τής ρίζας.  
β.    Κακώσεις τής φατνιακής ή καί κάταγμα τής φατνιακής αποφύσεως.
γ.     Χαλάρωση παρακειμένου δοντιού.
δ...   Εξαγωγή παρακειμένου δοντιού!
ε.     Εξαγωγή ή κακοποίηση ενός μή ανατείλαντος δοντιού.
ζ.     Καταστροφή γειτονικών αποκαταστάσεων.
η.    Τραυματισμός τού χείλους,τής παρειάς ή τής γλώσσας.
θ.    Προώθηση όλου τού δοντιού ή τμήματος τής ρίζας μέσα στους  μαλακούς   ιστούς ή σέ παθολογικό ιστό ή στό ιγμόρειο άντρο.
ι.      Εξάρθρωση τής κάτω γνάθου.
κ.     Αιμορραγία.    
λ......Κάταγμα τής κάτω γνάθου!!!
Οί περισσότερες από τίς πιό πάνω επιπλοκές είναι μικρής  σπουδαιότητος καί αντιμετωπίζονται εύκολα καί γρήγορα. 
Άλλες έχουν ώς αποτέλεσμα είτε τήν  παράταση τής  διάρκειας τής  επεμβάσεως  είτε τήν αλλαγή τού σχεδίου τής επεμβάσεως είτε σέ σπάνιες  περιπτώσεις  τήν επίκληση  της βοήθειας ειδικού.
Διάφορες  επίσης  επείγουσες  καταστάσεις μπορεί νά συμβούν κατά την διάρκεια τής επεμβάσεως μικρής ή σοβαρής σπουδαιότητος. π.χ. Λιποθυμία, σύνδρομο υπεραερισμού, στηθάγχη, καρδιακή ανεπάρκεια, αλλεργικό σόκ, διαβητικό κώμα, έμφραγμα κ.λ.π.       
Γιά τήν αποφυγή τών ανωτέρω πρέπει νά  ακολουθείται  τίς οδηγίες του γιατρού, πρίν καί κατά τήν διάρκεια τής επεμβάσεως, ενημερώσετέ  τον δε γιά κάθε τί πού σάς συμβαίνει ή πού αισθάνεστε, όπως επίσης γιά τό λεπτομερές ιατρικό σας ιστορικό.

   Μετεξακτικές οδηγίες.

α.  Μετά από τήν εξαγωγή μπορείτε νά ασχοληθείτε μέ τήν εργασία σας, όχι όμως μέ πολύ κοπιώδεις ασχολίες.
β.  Μέ ψυχρό καιρό μπορείτε νά κυκλοφορείτε έξω, ντυμένοι όμως καλά.
γ.  Συνεχίστε νά δαγκώνετε τήν γάζα πού τοποθετείται επάνω στό  τραύμα,       τουλάχιστον γιά 1 ώρα μετά τήν επέμβαση, χωρίς όμως νά τήν αναμασάτε.
δ. Μήν απομυζάτε τήν πληγή.
ε. Μήν ενοχλείτε μέ διάφορα αντικείμενα (οδοντογλυφίδες,  καρφίτσες κ.λ.π.)
ζ.  Μήν πλύνετε τό στόμα σας μέχρι τήν επομένη μέρα.
η. Στά γεύματα χρησιμοποιείτε μαλακή τροφή καί υγρά.
θ. Αποφύγετε τά πολύ θερμά καί πολύ κρύα φαγητά καί  ποτά, όπως επίσης αποφύγετε τά αλκοολούχα ποτά καί τά ποτά μέ ανθρακικό οξύ.
ι. Μετά τήν παρέλευση τής αναισθησίας καλό είναι νά πάρετε ένα αναλγητικό DEPON, LONARID κ.λ.π. πλήν ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ή άλλων σκευασμάτων μέ περιεχόμενο τό σαλικυλικό οξύ.
κ.  Καλό είναι νά αποφεύγεται τό κάπνισμα τουλάχιστον γιά δύο ώρες μετά τήν επέμβαση.
λ. Μήν τοποθετείτε παγοκύστεις, θερμές κομπρέσες ή διάφορα γιατροσόφια επάνω στό τραύμα ή στό μάγουλό σας.
μ.  Τήν επομένη ημέρα επιβάλλεται ή ελαφρά περιποίηση τού στόματος στην υπόλοιπη οδοντοφυΐα, βούρτσισμα τών δοντιών, στοματοπλύσεις μέ αντισηπτικό, μαγειρική σόδα ή μαγειρικό αλάτι.
Αν εφαρμοσθούν κατά γράμμα οί παραπάνω οδηγίες, τότε, όλα θά πάνε καλά καί δέν θά υπάρξει πρόβλημα.

  Μετεξακτικά πιθανά επακόλουθα

α. Η ΕΚΧΥΜΩΣΙΣ ( μελάνιασμα ) γύρω  από τήν  κάτω  γνάθο, τό μάγουλο ή τό μάτι είναι συνηθισμένα μετεξακτικά  επακόλουθα.
Συνήθως αυτά παρέρχονται μόνα τους χωρίς νά χρειάζονται ειδική αγωγή. Οταν χρειάζεται τοποθετούνται ψυχρά ή θερμά  επιθέματα  μετά από τήν  παρέλευση 24-48 ωρών καί πάντοτε μετά από συνεννόηση καί οδηγίες τού γιατρού.
Μιά τέτοια εκχύμωσις (μελάνιασμα) είναι  ελαφρά  τοπική  συσσώρευση αίματος υποδορίως καί διαλύεται μετά από 10-14 ημέρες αφού  αλλάξει διάφορα χρώματα ενδιαμέσως (πορφυρό, υποπράσινο,  κιτρινωπό).
β. ΟΙΔΗΜΑ μπορεί νά παρουσιασθεί επίσης καί είναι  αρκετά  συνηθισμένο φαινόμενο. 
Αυτό μπορεί νά οφείλεται σέ συγκέντρωση καί λίμναση αίματος ή εξιδρωματικών υγρών μέσα στους ιστούς.
Γιά τήν πρόληψη καλό είναι νά  παραμένει ή γάζα  δαγκωμένη  ώστε να γίνεται καλός έλεγχος τής αιμορραγίας.
Οταν χρειάζεται  τοποθετούνται  ψυχρά  επιθέματα καί  πάντοτε  μετά από  συνεννόηση καί  οδηγίες τού γιατρού.       
Γιά αποφυγή μολύνσεως ή μετά από μόλυνση  τού οιδήματος γίνεται χορήγηση  αντιοιδηματωδών, αντιφλεγμονωδών καί αντιβιοτικών  φαρμάκων ΜΟΝΟ μετά από συνεννόηση μέ τόν γιατρό.
γ. Στίς δύσκολες εξαγωγές είναι συνηθισμένη ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ τού κάτω χείλους ή τής περιοχής τής  εξαγωγής, όπως επίσης ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΣ τού στόματος.
δ.   Η ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ τού στόματος καί ή ΑΣΧΗΜΗ ΓΕΥΣΗ είναι  συνηθισμένα φαινόμενα καί μπορούν νά μετριασθούν μέ τήν καλή προεγχειρητική και μετεγχειρητική αγωγή.
ε. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ πού δέν σταματά πρέπει νά αντιμετωπίζεται μέ τήν τοποθέτηση γάζας επάνω στό τραύμα καί τήν πίεση της πάνω σ'αυτό μέ δάγκωμα. 
Εάν δέν σταματήσει μετά από 4-6ώρες τηλεφωνείστε στόν γιατρό σας.Αιμορραγία δέν είναι τό ΡΟΖ σάλιο αλλά ή εμφανή καί  συνεχή ροή αίματος μέσα από τήν πληγή.
ζ. Ο ΠΟΝΟΣ είναι συνηθισμένος μετά από εξαγωγή  καί ιδιαίτερα μετά από δύσκολες επεμβάσεις. Λαμβάνονται αναλγητικά  κάθε 2-3 ώρες  καί  όχι περισσότερα από 4-5 ημερησίως. 
Μπορεί νά λαμβάνονται  τά διάφορα αναλγητικά εναλλάξ ώστε νά γίνει ικανοποιητική κάλυψις τού  πρώτου 24ώρου πού είναι καί περισσότερο επώδυνο.
Πόνος πού ΔΕΝ  παρέρχεται  μέ τά διάφορα  αναλγητικά καί είναι πολύ δυνατός, συνεχής καί σταθερός εντοπιζόμενος στό κεφάλι, τό αυτί ή την γνάθο πρέπει νά γίνεται γνωστός στόν γιατρό σας γιά οδηγίες.
η.  ΦΛΕΓΜΟΝΗ τής περιοχής  μπορεί νά  συνοδεύεται ή όχι μέ πόνο, οίδημα,  πυρετό καί  κακουχία. 
Γίνεται συνεννόηση μέ τόν  γιατρό σας γιά την λήψη καταλλήλου φαρμακευτικής αγωγής.
ζ.  Σπανίως εμφανίζεται επώδυνη κατάσταση πού ονομάζεται ΞΗΡΟ ή ΕΠΩΔΥΝΟ ΦΑΤΝΙΟ. 
Αίτια μπορεί νά είναι διάφορα. π.χ. Τοπικές  συνθήκες τού φατνίου, Μειωμένη αιμάτωση τού φατνίου μετά τήν επέμβαση, κακή  υγιεινή,  κακή μετεξακτική αγωγή καί ή δυσκολία τής επεμβάσεως μπορεί νά είναι μερικά. 
Αυτό παρουσιάζεται συνήθως στήν εξαγωγή τών κάτω πίσω δοντιών καί μετά τήν δεύτερη ημέρα από τήν επέμβαση.Ο ισχυρός πόνος πού  συνήθως αντανακλά στό αυτί συνοδεύεται όχι πάντοτε μέ δυσώδη οσμή.
Μιά τέτοια επώδυνη κατάσταση ΔΕΝ παρέρχεται μέ αναλγητικά παρά  μόνο μέ τήν βοήθεια τού γιατρού καί συνήθως μετά από 7-14 ημέρες. Βοηθούν θερμές αλατούχες πλύσεις καί θερμά υγρά επιθέματα καί  πάντοτε  μετά από  συνεννόηση μέ τόν γιατρό.

  Επίλογος

Αυτά περί τών εξαγωγών. 
Η εξαγωγή ενός δοντιού είναι μία κατάσταση , με πιθανές επιπλοκές , τήν οποία πρέπει πάση θυσία  ν΄αποφύγουμε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν με τήν καλή υγιεινή, τήν σωστή διατροφή και τήν πρoληπτική οδοντιατρική θεραπεία.
               Γιά διευκρινίσεις είμαι στήν διάθεση σας.
                                 Μή ξεχνάτε.
Ενας ενημερωμένος ασθενής είναι Ένας συνεργάσιμος ασθενής, ένας ασθενής μέ τά λιγότερα προβλήματα.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
KAI  KISS & SMILE ΣΤΟ FACEBOOK  

Εάν έχετε απορίες, διευκρινήσεις η ερωτήσεις τις περιμένουμε με χαρά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.