Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Ενδοδοντία

Η Ενδοδοντική Θεραπεία   και οι τελευταίες εξελίξεις

Ενδοδοντική θεραπεία είναι αυτό που λέμε κοινώς «Απονεύρωση»
Στόχος της ενδοδοντικής Θεραπείας είναι η διατήρηση του προσβεβλημένου δοντιού στο στόμα.
Στην σύγχρονη Ενδοδοντία καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου εύκολα, προβλέψιμα και με ασφαλή τρόπο , γεγονός που υπόσχονται όλα τα σύγχρονα συστήματα χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης των ριζικών σωλήνων .
Όμως στην σύγχρονη Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται έλλειψη ομοφωνίας σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα όλων αυτών των συσκευών, συστημάτων και μεθόδων .
Τούτο προσκαλεί σύγχυση στον γενικό Οδοντίατρο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί κάποιο από όλα αυτά τα πολλά συστήματα που υπάρχουν σήμερα στην  αγορά.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση επί των συγχρόνων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που παρατηρούνται σε ορισμένα από τα σημαντικά κλινικά στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας και που αφορούν την  χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη των ριζικών σωλήνων .
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα αίτια των ιατρογενών σφαλμάτων που προκαλούνται κατά την διάρκεια των διαφόρων κλινικών σταδίων  , την πρόληψη των διαφόρων συμβαμάτων ,  με την συμβολή νέων εργαλείων , συσκευών,  φαρμάκων και μεθόδων.
Σε αυτό συνέβαλε ή αναφορά και συγκριτική  αξιολόγηση διαφόρων επιστημονικών μελετών έτσι ώστε αποσαφηνίστηκε ο  μύθος ή αλήθεια για την χρησιμότητα των διαφόρων υπαρχόντων και χρησιμοποιουμένων συστημάτων στην κλινική πράξη της ενδοδοντικής θεραπείας.
Μετά από αυτή την ενδελεχή παρουσίαση, ανάλυση, σύγκριση και συζήτηση  των διαφόρων μεθόδων και συστημάτων , το συμπέρασμα που βγήκε ήταν το εξής:
Oσο το δυνατόν καλύτερη και προσεκτικότερη χημικομηχανική επεξεργασία γίνει στους ριζικούς  σωλήνες , ανεξάρτητα από το  σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί, θα έχουμε τα  καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και προβλέψιμα προς μακροημέρευση του δοντιού που επεμβαίνουμε και προς πολλαπλό όφελος του ασθενούς.
Η παρακολούθηση τέτοιων ενημερωτικών και επιμορφωτικών  ημερίδων,  συμβάλει στην διατήρηση της γνώσης του σύγχρονου Οδοντιάτρου επί των τελευταίων εξελίξεων στην Οδοντιατρική ,  σε υψηλά επίπεδα , έτσι ώστε να παραμένει ικανός και μάχιμος ν αντιμετωπίσει τα ποικίλα καθημερινά προβλήματα  προς όφελος του Οδοντιατρικού ασθενή.

Συγγραφή
Κριτσωτάκη Μαρία Ειρήνη
Φοιτ. Οδοντιατρικής Σχολής
Επιμέλεια
Κριτσωτάκης Σταύρος

Χειρ.Οδοντίατρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.